wróć

Aktualności

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.