wróć

Aktualności

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w terminie od 28 lutego do 6 marca należy potwierdzić wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Należy w tym celu złożyć pisemną deklarację w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawy. Poniżej link

/_files/content/Harmonogram_rekrutacji_do_przeds.pdf

/_files/content/Kryteria_rekrutacji_do_przedszko.pdf

/_files/content/Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf

Poniżej  link do opublikowanej na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - Uchwały Nr LXXVII/2519/2023 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku:

https://eto.um.warszawa.pl/category/215/announcement/73628

 

 

Przydział do oddziałów przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2023/2024 nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola i może być inna niż w bieżącym roku szkolnym.

Potwierdzenia kontynuacji będą wprowadzane do systemu elektronicznego na bieżąco, dlatego też prosimy o składanie potwierdzeń w wyznaczonym terminie. Po wyznaczonym terminie ten etap rekrutacji zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości wprowadzenia zmian.