wróć

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Praca Przedszkola w okresie wakacji w 2022

Informacja dotycząca DYŻURÓW WAKACYJNYCH znajduje się na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Nasze Przedszkole będzie pracowało od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r.

Stawka żywieniowa za dzień wynosi 13.00 pln za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 07 1030 1508 0000 0005 5067 1077

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Dyżur w przedszkolu trwa od 16.08 do 31.08 tj. 12 dni

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz tekst - opłata za dyżur wakacyjny np.: Jan Kowalski opłata za dyżur wakacyjny w terminie 22-26.08

Należy wpłacić kwotę za wybrany ternim. Jeżeli dziecko będzie nieobecne zwrot należności nastąpi po zakończeniu akcji letniej we wrześniu.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

WAŻNE ! Brak uiszczenia opłaty jest równoznaczne z rezygnacją miejsca dla dziecka  na dyżur wakacyjny.