wróć

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2017 r. Opłatę w wysokości 95 zł/za 10 dni należy wpłacić na rachunek bankowy:07 1030 1508 0000 0005 5067 1077 W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżur wakacyjny 2017

Informacja o terminach i zasadach zapisów zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji w marcu br.

Dyżury wakacyjne – wykaz przedszkoli

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne 

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne