wróć

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Praca Przedszkola w okresie wakacji w 2021

Bardzo proszę o zapoznanie się z listem Pani Prezydent

otwórz załącznik

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pod adresem: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22743_list-zastepcy-prezydenta-mst opublikowane zostały terminy przerw w działaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.

Nasze Przedszkole będzie pracowało od 1 lipca do 10 sierpnia.

DO DNIA 1 MARCA 2021 R. PROSIMY ZŁOŻYĆ U NAUCZYCIELA DELARACJĘ KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU.

Nie dostarczenie we wskazanym terminie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z opieki przedszkolnej w czasie wakacji.