wróć

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

/_files/content/DYŻUR WAKACYJNY/zasady_zapisow_na_dyzury_wakacyj.pdfPotwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. w terminie od 25 maja do 15 czerwca 2018 r. 

Opłatę w wysokości 114 zł/za 12 dni należy wpłacić na rachunek bankowy:07 1030 1508 0000 0005 5067 1077. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00  pod adresemwarszawa-dyzury.pzo.edu.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.
Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko. 
W celu załogowania się do systemu rodzice korzystają z hasła dostępu do konta założonego przez siebie w 2018 r., dotyczącego innych rekrutacji (np. rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych) lub hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej w której prowadzone są oddziały przedszkolne.
Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne 

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne