wróć

Zasady wychowawcze

Zasady wychowawcze Przedszkola Nr 390
 • Dbamy o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 • Akceptujemy wszystkich takimi jakimi są.
 • Przestrzegamy zasad współżycia społecznego.
 • Nie krzywdzimy nikogo i nikt nie może nas skrzywdzić.
 • Ponosimy konsekwencje własnego zachowania.
 • Podczas zabaw mamy prawo do wyboru towarzysza zabawy.
 • Konflikty rozwiązujemy w sposób cywilizowany , poprzez rozmowę i wyjaśnienia.
 • Negatywne emocje i stress rozładowywujemy w sposób społecznie akceptowany nie krzywdzący nikogo.
 • Nie wyrywamy zabawek, zabawką bawi się dziecko , które pierwsze ją wzięło, negocjujemy, dzielimy się zabawkami.
 • Zabawkę domową przynosimy w piątek , każdy sam pilnuje swojej zabawki.
 • Podczas zajęć zabawki odkładamy.
 • Każde dziecko sprząta po zabawie. Następną zabawkę bierzemy wtedy gdy odłożyliśmy na miejsce poprzednią.
 • Staramy się być życzliwi i uprzejmi, używamy zwrotów grzecznościowych : PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 • Przychodząc witamy się , odchodząc żegnamy się z Panią i kolegami.
 • Staramy się utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Dbamy o swój wygląd i estetykę ubrania.
 • Przestrzegamy poleceń nauczycieli.
 • Gdy nam coś dolega, boli lub gdy dzieje się z nami coś niedobrego zgłaszamy natychmiast do nauczyciela.
 • Okazujemy szacunek dorosłym i kolegom.
 • Szanujemy wolność i godność osobistą drugiego człowieka.