wróć

Galeria

"Witamy Cię Wiosno"

"Wiosenna Parada"

Dzieci uczestniczyły w wiosennym happeningu, przeszły osiedlowymi uliczkami, żegnały zimę, witały wiosnę.