wróć

O przedszkolu

Metody pracy

Metody pracy w naszym przedszkolu

 

Zapewniając dzieciom osiąganie sukcesów i postępów, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich mozliwości nasi nauczyciele stosują w pracy wiele nowatorskich metod m.in.:

  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
  • dziecięca matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Odimienna metoda Ireny Majchrzak - metoda nauki czytania
  • metoda Ireny Dziamskiej
  • glottodydaktyka Bronisława Rocławskiego
  • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
  • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana
  • pedagogika zabawy KLANZA
  • techniki parateatralne, bajkoterapia, zabawy paluszkowe