wróć

TYGRYSKI

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

"ZAJĘCIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE"

W tym tygodniu w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy temat zajęć związany z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Na terenie przedszkola ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym.