wróć

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

 • Do szacunku,
 • Do wiedzy,
 • Do niepowodzeń i łez,
 • Do upadków,
 • Do własności,
 • Do tajemnicy,
 • Do radości,
 • Do wypowiadania swoich myśli i uczuć.

Dziecko ma prawo do :

 • Akceptacji takim jakim jest,
 • Spokoju i samotności gdy tego chce,
 • Indywidualnego rozwoju i własnego tempa pracy,
 • Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,
 • Zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 • Spolegliwych umów i kontaktów społecznych,
 • Badania i eksperymentowania,
 • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • Otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 • Snu i odpoczynku jeśli jest zmęczone,
 • Jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione,
 • Nauki regulowania własnych potrzeb, zdrowego jedzenia.