wróć

Cele Strategiczne

Cele Strategiczne
  • Kontynuacja wdrożonych i tworzenie nowych wewnątrzprzedszkolnych systemów zapewniania jakości umożliwiających osiąganie celów strategicznych. Diagnozowanie  i ewaluacja tych  systemów - przestrzeganie ich realizacji.
  • Budowanie zintegrowanej wspólnoty przedszkolnej wokół uznanych wartości i osiąganie celów wyznaczonych w tym zakresie.
  • Tworzenie warunków do monitorowania jakości edukacji. Dążenie do zmian rzeczywistości przedszkolnej przez analizę, wyciąganie wniosków z pracy badanych obszarów -  prognozowanie i projektowanie zmian.
  • Dostosowywanie organizacji pracy przedszkola do aktualnych przepisów prawa oświatowego.
  • Kreowanie i modelowanie systemu wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia, dzięki któremu nauczyciele otrzymają w miejscu pracy merytoryczną pomoc w doskonaleniu konkretnych,  umiejętności praktycznych, dostosowanych do ich potrzeb i potrzeb placówki.
  • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.
  • Dążenie do optymalizacji działań w kierunku realizacji funkcji określanych w aktach normatywnych jako podstawowe : opiekuńczo-zdrowotnej, stymulacyjnej, profilaktycznej, korektywnej, kompensacyjnej, dydaktycznej, socjalizacyjnej i osobotwórczej.