wróć

Aktualności

Destination Imagination

Destination Imagination to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz ​umiejętności, w którym nasze Przedszkole bierze udział.  


Międzynarodowa organizacja Destination Imagination Inc. jest największym na świecie kreatywnym programem edukacyjnym, działającym na zasadach non-profit. Jej głównym celem jest inspirowanie uczniów i jednoczesne wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia poznawcze, aby mogli stać się nowym pokoleniem innowatorów i liderów. Program Destination Imagination promuje metodykę nauczania, opartą na metodzie projektu, czyli samodzielnej realizacji przez uczniów zadania, przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Rokrocznie, ponad 200 000 uczniów z całego świata zawiera nowe przyjaźnie i ma okazję wymienić się doświadczeniami i pomysłami. W każdej edycji wspiera nas także ponad 40 000 wolontariuszy.

 Rozwój Programu nie byłby możliwy bez współpracy z partnerami. Do największych i najbardziej aktywnych partnerów programu Destination Imagination na świecie należą m.in. NASA, Buzz Aldrin i jego organizacja Share Space Foundation, US Space and Rocket Center, National Geographic. Destination Imagination Inc. jest wspierane finansowo przez największe, wiodące firmy i organizacje w Stanach Zjednoczonych tj.: 3M, Project Management Institute Education Foundation, IBM, Akademia Oracle czy Fundacja Motoroli.                                                                                                                

W Polsce jedynym licencjonowanym partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. jest ​Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności

 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności (FWiRK) jest jedynym, licencjonowanym partnerem Programu Destiantion Imagination w Polsce.  Organizacja została założona w 2004 roku przez Teresę Kosiarek.

Misja FWiRK:

Wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod stymulujących rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia.

Cel Fundacji:

Stworzenie w szkołach odpowiedniego klimatu dla kreatywności, po to aby dzieci i młodzież mogły w ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

FWiRK organizuje warsztaty, treningi, szkolenia i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego myślenia i rozwoju kreatywności. Fundacja tworzy nowe programy, ćwiczenia i zadania gotowe do wykorzystania w nauczaniu kreatywnych metod pracy w grupach, podczas edukacji szkolnej oraz zajęć pozaszkolnych. Największą częścią działań FWiRK jest wdrażanie programu Destination Imagination oraz rokroczna organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.