wróć

Duży-Większy-Największy

"Duży - większy - największy"

W naszym przedszkolu w grupie I   realizowany jest projekt: "Duży - większy - największy" przy współpracy i wsparcie finansowym Fundacji PGE – Energia z serca, oraz Fundacji  mBanku.

Opis projektu:

 Rozwijanie inteligencji matematycznej dzieci. Zapoznanie z otoczeniem w połączeniu z nabywaniem określonych umiejętności praktycznych. Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, porównywania, uogólniania i odnajdywania. Kształtowanie umiejętności rozumienia związków przyczynowo – skutkowych. Kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących orientacji w przestrzeni, wielkości i kształtu. Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych. Kształtowanie określenia czasu. Przyswajanie umiejętności tworzenia zbiorów i rozumienia pojęcia liczby elementów zbioru. Wdrażanie do wykonywania operacji dodawania i odejmowania w zakresie liczb. Rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy.

Współpraca z rodzicami poprzez wskazywanie jakie możliwości daje dzieciom wczesna nauka matematyki. Uczestnictwo rodziców z grupy I w zabawach matematycznych na terenie przedszkola, wypełnianie z dzieckiem w dom tak zwanych kart pracy w formie zabawy

Uzasadnienie projektu:

Rozwijanie inteligencji matematycznej we wczesnym wieku przedszkolnym, co pozwoli dzieciom w przyszłości rozwijać dalej się w tym kierunku. Jednocześnie rozwinięcie zainteresowań matematycznych  i ekonomicznych pozwoli dzieciom lepiej  odnaleźć się  na rynku pracy i w zawodach związanych z tą dziedziną nauki  co stanowi duży problem w dzisiejszych czasach.

Cele jakie chcielibyśmy osiągnąć dzięki realizacji tego projektu:

Naszym celem jest przyswojenie przez dzieci umiejętności  tworzenia zbiorów, operacji liczenia, klasyfikowania. A przede wszystkim otworzyć ich na edukację matematyczną.

Oczekiwane trwałe i mierzalne efekty projektu:

W wyniku realizacji działań związanych z programem, dzieci, będą potrafiły klasyfikować, przeliczać, określać położenia przedmiotów, tworzyć samodzielnie zabawy i gry matematyczne, bawić się zadaniami. 

SPRAWDŹ SWOJE DZIECKO  - W CZYM MU POMÓC

1.Orientuje się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

2.Nazywa i pokazuje poszczególne części swojego ciała.

3.Rozumie określenia przód- tył, góra – dół.

4.Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

5.Rozróżnia położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie.

6.Zna nazwy figur geometrycznych.

7.Potrafi manipulować figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi.

8.Potrafi korzystać z klocków o różnych kształtach.

9.Potrafi uczestniczyć w zabawach „kołowych” ze śpiewem np.: „Balonik”, „Kółko graniaste”

10.Potrafi porządkować zabawki, klocki według kształtu, wielkości.

11.Zna cechy wielkościowe przedmiotów( wielkość, grubość, długość, szerokość, wysokość)Zna i rozumie określenia: duży, mały, cienki, krótki, długi.

12.Dostrzega różnice przeciwstawne w przedmiotach, zabawkach i stosuje określenia: duży- mały, gruby – cienki, długi – krótki.

13.Rozpoznaje, tworzy, porządkuje i klasyfikuje zbiory na podstawie cech jakościowych.

14.Rozpoznaje i tworzy zbiory przedmiotów ze względu na ich wspólne cechy, np. nazwę – lalki, samochody, piłki, klocki.

15.Wyłącza ze zbioru przedmioty do danego zbioru nie pasuje.

16.Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cech np.: kolor, wielkość.

17.Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo – mało, tyle samo.

18.Wyodrębnia dwa przedmioty z wieloelementowego zbioru, posługuje się liczebnikami głównymi: jeden, dwa, trzy.

19.Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo.

20.Używa określenia „para”

21.Określa ciężar przedmiotu. Porównuje ciężar dwóch przedmiotów (wyważając w rękach).

22.Zna określenia: ciężki – lekki, lekki – lżejszy, taki sam,

23.Rozpoznaje pojemność naczyń. Przesypuje piasek z naczynia do naczynia( np.: w dużym wiaderku dużo piasku w małym wiaderku mało piasku).Zna i rozumie pojęcia: za mało – trzeba dosypać, za dużo – trzeba odsypać, odłożyć.

24.Rozpoznaje określenia czasu i rozumie, że czas można nazywać i mierzyć.

25.Posługuje się nazwami dni tygodnia (z zachowaniem kolejności), pór roku (ze znajomością cech charakterystycznych

26.Posługuje się nazwami dni tygodnia (z zachowaniem kolejności), pór roku (ze znajomością cech charakterystycznych), oraz nazwę aktualnego miesiąca.

27.Porównuje tempo wykonywanej czynności : wolno- wolniej – najwolniej, prędko- prędzej - najprędzej

28.Rozpoznaje określenia: długo – krótko, teraz, potem, najpierw.

29.Posługuje się określeniami: przed, po np.: po obiedzie, przed podwieczorkiem itp.

DRODZY RODZICE!

ZMIEŃMY SWOJE POGLĄDY I WSPIERAJMY NASZE DZIECI!!!!

Kilka wskazówek dla Was rodziców, którzy chcecie wspierać swoje dzieci:

•Kłopoty z matematyką biorą się z lęków. Niezależnie od swoich doświadczeń w szkole możecie zachęcić dziecko.

•Starajcie się mieć wszystkie informacje, znać wymagania na każdym poziomie kształcenia Waszego dziecka.

•Pokażcie swojemu dziecku ile zabaw, gier planszowych, układanek wiąże się z matematyką. Nawet zabawa klockami, kąpiel w wannie, czy praca na działce może dać dziecku pojęcie polu, pojemności czy objętości matematycznej.

•Kuchnia jest doskonałym miejscem do mieszania odważanych składników, zmiany jednostek wagowych, dodawania i odejmowania, czy rozwijania pojęcia procentów i ułamków przez dzielenie porcji i ilości składników.

•Praca na działce, remont mieszkania to okazja do dokonywania pomiarów, utrwalania jednostek długości, powierzchni czy rozpoznawania figur geometrycznych, kolorów.

•Używając przykładów z życia kształcimy umiejętności matematyczne. Płacąc rachunki, wymieniając pieniądze pokazujemy operacje matematyczne. Planując klomb w ogródku, budując szafę lub wytaczając trasę wakacyjnego wypoczynku wprowadzamy elementy geometrii, uczymy się obliczać prędkość, czy czas przejazdu, odległość, oraz rozumienia zależności między tymi wielkościami.

•Pokazujemy swojemu dziecku, że stolarstwo, medycyna, farmacja, meteorologia i wiele innych zawodów wymaga dobrej znajomości  umiejętności matematycznych.

•Zachęcajmy dzieci do używania i wykorzystywania programów matematycznych do układania i rozwiązywania zadań, krzyżówek, wyszukiwania ciekawostek matematycznych.

RZYKŁADOWE  ZABAWY  MATEMATYCZNE  DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Liczenie klamerek do bielizny

Czego uczysz: Liczenia, nazw liczb, wzajemnej odpowiedniości

Materiały potrzebne do nauki: Tektura, mazak, klamerki do bielizny

Przebieg: Do budowy planszy może być wykorzystany dowolny rodzaj tektury. Podziel tekturę na pięć części. Narysuj jedną kolorową kropkę w pierwszej części, dwie w drugiej itd., aż do pięciu. Podobnie jak na tekturce, narysuj na klamerkach kropki – jedną na pierwszej, dwie na drugiej itd. Oprócz tego ponumeruj kropki od 1 do 5. Po kilku próbach dziecko z przyjemnością samo będzie przypinało klamerki do części tektury z odpowiednią liczbą kropek. Po pewnym czasie dziecko skojarzy nazwy liczb z liczbą kropek.

Liczby na wieszaku na ubranie

Czego uczysz: Rozumienia wzajemnej odpowiedniości, nazw liczb

Materiały potrzebne do nauki: 10 wieszaków na ubranie, papier lub karton, mazak, taśma, klamerki do bielizny

Przebieg: Przyczep do każdego wieszaka liczbę od 1 do 10 napisaną na papierze lub kartonie. Zachęć dziecko, aby przypięło do wieszaka tyle klamerek, ile pokazuje liczba na etykiecie.

Liczbowa dżdżownica

Czego uczysz: Nazw liczb, liczenia po kolei

Materiały potrzebne do nauki: Karton, mazak, nożyczki

Przebieg: Zrób dżdżownice. Potnij ją na kawałki (od 1 do 10), tak ażeby kawałki pasowały do siebie tylko wtedy, gdy ułoży je się w poprawnej kolejności, tzn.  będzie pasować jedynie do , tak jak w kawałkach układanki. Dzieci odkryją kolejność liczb, gdy dopasują do siebie kawałki tworzące dżdżownicę

Wycieczka na ryby

Czego uczysz: Nazw liczb, wzajemnej odpowiedniości

Materiały potrzebne do nauki: Patyk, który ma służyć jako wędka, ryby wycięte w kartonu, duże spinacze do papieru, mały magnes, sznurek

Przebieg: Wytnij 9 ryb z kartonu, ponumeruj je od 1 do 9 umieszczając odpowiednią liczbę kropek na każdej rybie. Przypnij do nosa każdej ryby duży spinacz. Przywiąż jeden koniec sznurka do wędki, a drugi do magnesu. Pozwól dziecku „łowić”. Dziecko powinno rozpoznać liczbę na rybie, odczytując liczbę lub liczbę kropek.

Skacz i licz

Czego uczysz: Znajomości figur, cyfr, zapoznawania się z kolejnością liczb

Materiały potrzebne do nauki: Kawałki gazety, mazaki

Przebieg: Potnij kawałki gazety w koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. Ponumeruj mazakiem figury 1 – 9. Dziecko powinno skakać z figury na figurę, nazywając jej kształt i cyfrę na niej napisaną. Być może, że lepiej będzie zacząć od samych figur, cyfry dodając później

Pomaganie w kuchni

Czego uczysz: Liczenia, łączenia, tworzenia zbiorów, wzajemnej odpowiedniości

Materiały potrzebne do nauki: Podstawowe produkty spożywcze znajdujące się w kuchni lub kupione w sklepie spożywczym.

Przebieg: Zachęć dziecko do poukładania na stole różnych produktów spożywczych. Policz różne produkty, a podobne produkty połącz w zbiory i policz elementy tych zbiorów.

Fasola w słoiku

Czego uczysz: Szacowania, zgadywania

Materiały potrzebne do nauki: Pusty, przezroczysty słoik, fasola

Przebieg: Jest to bardzo pouczająca gra, zwłaszcza gdy jest ona połączona z nagrodami. Weź pusty, przezroczysty słoik o dowolnej pojemności i kształcie. Włóż do niego dowolną liczbę nasion fasoli (od 1 do 9). Poproś dziecko, by spojrzało na nasiona fasoli i spróbowało odgadnąć, ile jest ich w słoiku. Następnie wysyp fasolę ze słoika i pomóż mu policzyć ziarenka. Jeśli zgadło, otrzymuje symboliczną nagrodę. Zadziwiające jest, jak szybko dzieci dochodzą do wprawy w zgadywaniu. Liczbę ziaren fasoli można stopniowo zwiększać.

„Obrazek z figur”

Cel: dopasowywanie kształtów, tworzenie zbiorów.

Pomoce: kostka do gry, kolorowy papier samoprzylepny.

Przebieg: Wyciąć z papieru różne figury np. duży trójkąt, mały trójkąt, duży kwadrat, mały kwadrat, duże koło, małe koło i przykleić je do ścianek kostki. Następnie należy wyciąć te same kształty w odpowiednim powiększeniu. Dziecko pracuje w  parze z rodzicem, rzucają na przemian kostkę do gry i wybierają małą albo dużą figurę, stosownie do wyniku rzutu. Po wykonaniu ośmiu rzutów tworzą ze zgromadzonych figur obrazki.

„Liczydła z guzików”

Cel: rozkład liczby 10 na składniki, stałość liczby.

Pomoce: guziki, nici.

Przebieg: Dziecko nawlekają na nitkę dziesięć guzików, tworząc w ten sposób swoje własne liczydło. Przesuwając guziki tam i z powrotem wzdłuż nitki otrzymują różne zestawienia liczb np. 5-2-3. Następnie zapisują najwięcej takich kombinacji ( przy pomocy rodzica ), po czym sprawdzają kto zauważył ich więcej.

„Nawlekanie koralików wg wzoru”

Cel: grupowanie, kopiowanie, naśladowanie wzorów.

Pomoce: koraliki różnego kształtu, 12 kartek o wymiarach 3x5 cm z narysowanymi wzorami sznurków korali, kilka kawałków sznurka o różnej długości.

Przebieg: Dziecko wybierają kartkę z dowolnym wzorem korali i nawlekają koraliki na sznurek zgodnie z narysowanym wzorem.

Magiczna liczba "siedem”

Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę „siedem”?

Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę „siedem”?

To jest jeden- wysuwamy do przodu prawą nogę.

To jest dwa- wysuwamy do przodu lewa nogę

To jest trzy- klękamy na prawe kolano

To jest cztery- klękamy na lewe kolano

To jest pięć- opieramy prawy łokieć o podłogę

To jest sześć- opieramy lewy łokieć o podłogę

To jest siedem- opieramy brodę o podłogę

Już znam, już znam magiczną liczbę siedem- rytmicznie chodzimy w kręgu

"Umiem liczyć do dziesięciu"

Na jeden - klaśnij,

na dwa-skocz, trochę w lewą stronę zbocz.

Na trzy-machnij noga prawą ale zrób to bardzo żwawo. A na cztery -mrugnij okiem,

pięć-maszeruj równym krokiem.

 Sześć-oznacza podskok w górę, jakbyś chciał przeskoczyć górę.

 Siedem to jest kroczek w prawo,

 osiem -możesz biec już brawo.

 A na dziewięć -"liczba" krzyknij!

 I na koniec stojąc w miejscu wolno policz do dziesięciu!

,,Rozmyślania Kubusia Puchatka”

Policzymy co się ma: mam dwie ręce, łokcie dwa, dwa kolana ,nogi dwie. Wszystko pięknie zgadza się. Dwoje uszu, oczy dwa no i buzię też się ma, A ponieważ buzia je chciałbym buzie mieć też dwie!

"Dziesięć piłek"

Kup mi tato piłkę prosi Krzyś. Dobrze synku, chodź do sklepu - kupimy ją dziś. W sklepie bardzo trudny wybór, - tyle piłek jest... A co jedna to ładniejsza... Na pierwszej jest pies, na drugiej kaczki, na trzeciej szlaczki, czwarta jest w kratki. A piąta w kwiatki.

Szósta ma kółka, na siódmej mknie jaskółka, ósma ma wiatraki, a dziewiąta ptaki. Na największej dziesiątej jest miś, właśnie tę wybrał Krzyś.

"W ptasiej stołówce" - D. Gellner

Przyleciało wróbli sześć, zaczynają obiad jeść.

Jeden ziarno dziobie, chwali przysmak sobie.

Drugi na talerzu skubie bułkę świeżą,

 trzeci okruszynki wybiera ze skrzynki.

Czwarty, piąty ptaszek dziobią zgodnie kaszę.

Szósty głową kręci, na nic nie ma chęci i widać po minie, że był gdzieś w gościnie.

"Pięć kotków"

Siedzi sobie w środku pięć malutkich kotków,

 ale nagle znika jeden kot z koszyka.

 Cztery małe kotki jadły serek słodki nagle jeden przepadł pobiegł szukać mleka

Były kotki trzy, jeden bardzo zły złapał własny ogon pobiegł kocią drogą.

 Były kotki dwa, jeden bał się psa cały zapłakany zaczął szukać mamy.

 Była piątka kotków jeden został w środku został w koszu na noc powiedz mu dobranoc.

„Wierszyki o figurach”

 Trzy kreski, trzy kąty, Rysuję trójkąty. Już każdy dzieciaczek Trójkątny ma szlaczek. Kwadraciki bardzo lubię W tej rodzinie się nie nudzę. Kwadrat równe boki ma Każde dziecko kwadrat zna. Jest w rodzinie też prostokąt Spójrz na niego, wytęż oko. Po dwa boki: długie, krótkie, Narysuję za minutkę. Są w rodzinie też kółeczka Okrąglutkie jak piłeczka. Brak w nich rogów oraz kątów Tym się różnią od trójkątów.

,,Trójkątna bajka”– Danuta Wawiłow.

 Była raz sobie skała, bardzo dziwna, trójkątna. Stał na tej skale pałac, bardzo dziwny, trójkątny. W pałacu tym na tronie, bardzo dziwnym, trójkątnym, zasiadał król w koronie, bardzo dziwnej, trójkątnej. I patrzył z okien wieży, bardzo dziwnej, trójkątnej, na dzielnych swych rycerzy, bardzo dziwnych, trójkątnych. Aż kiedyś raz dworacy na szczerozłotej tacy, przynieśli mu śniadanie wykwintne niesłychanie. A było to nieduże, zwyczajne jajko kurze. Bardzo dziwne, okrągłe! I krzyknął król: No, wiecie, Toż to prawdziwa bajka! Pomyślcie, że na świecie Są takie cudne jajka! Więc niech mi dotąd wszędzie okrągłym wszystko będzie. Dworacy, nieboracy, zabrali się do pracy i w ciągu jednej chwili, jak kazał, tak zrobili. I odtąd stała skała, bardzo dziwna, okrągła. A na tej skale pałac, Bardzo dziwny, okrągły. W pałacu zaś na tronie, bardzo dziwnym, okrągłym Zasiadał król w koronie, Bardzo dziwnej, okrągłej. I patrzył z okna wieży, Bardzo dziwnej, okrągłej. Na dzielnych swych rycerzy, Bardzo dziwnych, okrągłych. Co z dwóch trójkątów może być? Wpierw je zwyczajnie ułożę. Jeden, to piramida I drugi też nam się przyda. Dodam słońce, pustynię, palmę, wielbłąda – Tak właśnie Egipt wygląda. ( wielbłąd – brzuch to prostokąt, nogi, ogon, garby – trójkąty: palma z trójkątów).

Czy wiecie, co można z koła zrobić? Pierścionek z oczkiem, który dłoń ozdobi. Bransoletki złote, na ręku błyszczące I okrągłe, gorące słońce. Dziurki do sznurowadeł w bucie, okienko w samolocie i na statku w kajucie. Koło ratunkowe, talerzyk do ciastek i rozśpiewane koło graniaste. Kwadrat, to taka dziwna figura, Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra. Do góry głową, czy na dół głową Zawsze wygląda jednakowo. Ma równe ściany, równe boki. Tak samo długi jest, jak szeroki. Prostokąt też ma proste kąty, Lecz znamy różne prostokąty. Bywają wielkie, takie jak mur, Albo wysokie, jak drapacze chmur. Duży prostokąt, to jest ściana, Cała na żółto pomalowana. Mały prostokąt, to jest zeszyt. Już rozumiecie? To mnie cieszy. Prostokąt taż ma proste kąty, Lecz znamy różne prostokąty.

,,Liczyć się uczymy"

Teraz liczyć się uczymy, To rzeczy ciekawe. Są dwa misie trzy skakanki, Razem pięć zabawek. Jeden słoń jest, dwa niedźwiedzie, Cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej, Dowiemy się o tym. Słoń choć duży to jest jeden, Kotów zaś dwie pary. Kotów więcej jest niż słoni! To nie żadne czary. Jeden, dwa i trzy, i cztery, I tak do dziesięciu, Dodajemy, rachujemy, Liczymy w pamięci.