wróć

Galeria

Dogoterapia

Dzieci z Przedszkola nr 390 miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z udziałem psa – dogoterapii.

Zajęcia z udziałem psa mają m.in. na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo- skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.